Oto 3 wskazówki, które pozwolą Tobie i Twojemu zespołowi osiągnąć większą zwinność:

Spójrz na nowo na swój zespół.

Spójrz na nowo na swój zespół. Spraw, by w codziennej pracy skupiał się również na wyzwaniach, które pozwolą Twojej organizacji wygrywać w dynamicznie zmieniających się warunkach. Staraj się budować kulturę wspierającą zwinność, wpływając na zachowania i postawy pracowników – na przykład poprzez umieszczanie w centrum wszystkich procesów biznesowych, aktualnych informacji i danych na temat tego, co cenią sobie klienci. Dzięki temu nie tylko Twój zespół, ale i cała organizacja łatwiej i szybciej będzie reagować na ich potrzeby, a tym samym – lepiej dopasuje się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Spójrz na nowo na swój zespół.
 

A oto, jak z wyzwaniem transformacji w kierunku zwinności poradziła sobie pewna polska firma:
Podczas reorganizacji uprościliśmy strukturę organizacyjną grupy, zmniejszyliśmy liczbę spółek, których działalność została skoncentrowana w taki sposób, aby była zgodna ze strumieniami procesowymi modelu biznesowego. Kołem zamachowym transformacji stały się właśnie nasze nowe wartości wyrażone w akronimie PRO, czyli Partnerstwo, Rozwój i Odwaga. Wokół nich zaczęliśmy budować całą filozofię zarządzania i te wartości stały się symbolami i wyznacznikami naszej kultury organizacyjnej, drogowskazami w realizacji strategii, a także w relacjach ze współpracownikami, klientami, partnerami oraz otoczeniem.

Pomyśl o nowych możliwościach dla organizacji.

Pomyśl o nowych możliwościach dla organizacji. W pierwszej kolejności skup się na 3-5 najważniejszych kompetencjach, które są obecnie niezbędne dla długoterminowego sukcesu Twojej firmy. Pomyśl, jak możesz je rozwijać: szukaj sposobów na efektywne wykorzystanie umiejętności członków swojego zespołu – tak, by tworzyć większą wartość dla firmy. Systematycznie łącz wyniki organizacji z celami rozwojowymi poszczególnych pracowników, umożliwiając dalszą naukę, tworząc warunki do efektywniejszej pracy i zachęcając do rozwoju myślenia innowacyjnego oraz przedsiębiorczego. Pamiętaj także o systematycznym sprawdzaniu skuteczności kompetencji niezbędnych do odniesienia sukcesu organizacji i w razie konieczności dostosowuj je do nowych inicjatyw biznesowych.

Pomyśl o nowych możliwościach dla organizacji.
Skoncentruj się na budowaniu odporności oraz zwinności zarówno zespołu, jak i organizacji.

Skoncentruj się na budowaniu odporności oraz zwinności zarówno zespołu, jak i organizacji. Pomagaj członkom zespołu oswoić poczucie niepewności i zmienności, wspierając kulturę kontrolowanego ryzyka, uczenia się z popełnianych błędów, wykorzystywania danych do podejmowania trafnych decyzji i ciągłego uczenia się. Zachęcaj ich do dzielenia się opiniami na temat tego, jak widzą swoje środowisko pracy, co jest dla nich ważne i co należałoby w nim poprawić. Regularnie prosząc o dzielenie się takimi informacjami (np. w formie otwartych debat, ankiet, forów dyskusyjnych), otrzymasz konkretne wskazówki i wyznaczysz jasne kierunki działania, które pozwolą Ci budować silny, spójny zespół, a co za tym idzie – zwinną, czerpiącą siłę ze zmian organizację.

Skoncentruj się na budowaniu odporności oraz zwinności zarówno zespołu, jak i organizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zwiększyć zwinność swojego zespołu? Pobierz specjalny pakiet wiedzy zawierający artykuły „Harvard Business Review Polska” oraz broszurę programu rozwoju menedżerów ManagementTMTN » i już dziś zyskaj kolejne praktyczne wskazówki, które Ci w tym pomogą!

Wypełnij formularz