Harmonogram zajęć 2023

GRUPA WA1 - Warszawa
GRUPA KR1 - Kraków
GRUPA WR1 - Wrocław

Harmonogram zajęć 2022

GRUPA A - Warszawa
GRUPA B - Warszawa
GRUPA GDA - Gdańsk
GRUPA KRK - Kraków
GRUPA POZ - Poznań
GRUPA WRO - Wrocław

Harmonogram zajęć 2021

GRUPA C - Warszawa
GRUPA KRK - Kraków
GRUPA POZ - Poznań

Pamiętaj, że zajęcia możesz odrobić w innym terminie, a nawet w innej lokalizacji. Wystarczy, że wcześniej skontaktujesz się z koordynatorem programu.


GRUPA WA1 - 2023

Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa WA1 02-03.12.2022 piątek, sobota
Sesja 2:Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa WA1 13-14.01.2023 piątek, sobota
Sesja 3:Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa WA1 03-04.02.2023 piątek, sobota
Sesja 4:Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa WA1 10-11.03.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa WA1 31.03-01.04.2023 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa WA1 12-13.05.2023 piątek, sobota
Sesja 7:Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa WA1 02-03.06.2023 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa WA1 30.06-01.07.2023 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa WA1 25-26.08.2023 piątek, sobota
Sesja 10:Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa WA1 22-23.09.2023 piątek, sobota
Sesja 11:Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa WA1 13-14.10.2023 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa WA1 17-18.11.2023 piątek, sobota

GRUPA KR1 - 2023

Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa KR1 28-29.10.2022 piątek, sobota
Sesja 2:Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa KR1 25-26.11.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa KR1 16-17.12.2022 piątek, sobota
Sesja 4:Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa KR1 27-28.01.2023 piątek, sobota
Sesja 5:Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa KR1 17-18.02.2023 piątek, sobota
Sesja 6:Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa KR1 17-18.03.2023 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa KR1 21-22.04.2023 piątek, sobota
Sesja 8:Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa KR1 19-20.05.2023 piątek, sobota
Sesja 9:Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa KR1 16-17.06.2023 piątek, sobota
Sesja 10:Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa KR1 07-08.07.2023 piątek, sobota
Sesja 11:Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa KR1 18-19.08.2023 piątek, sobota
Sesja 12:Od komunikacji do negocjacji
grupa KR1 22-23.09.2023 piątek, sobota

GRUPA WR1 - 2023

Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa WR1 18-19.11.2022 piątek, sobota
Sesja 2:Tworzenie wygrywających strategii: narzędzia i kluczowe elementy
grupa WR1 16-17.12.2022 piątek, sobota
Sesja 3:Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego: operacjonalizacja i wdrożenie
grupa WR1 20-21.01.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa WR1 10-11.02.2023 piątek, sobota
Sesja 5:Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa WR1 10-11.03.2023 piątek, sobota
Sesja 6:Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa WR1 14-15.04.2023 piątek, sobota
Sesja 7:Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa WR1 12-13.05.2023 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa WR1 16-17.06.2023 piątek, sobota
Sesja 9:Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa WR1 07-08.07.2023 piątek, sobota
Sesja 10:Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa WR1 25-26.08.2023 piątek, sobota
Sesja 11:Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa WR1 15-16.09.2023 piątek, sobota
Sesja 12:Od komunikacji do negocjacji
grupa WR1 13-14.10.2023 piątek, sobota

GRUPA A - 2022

Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa A 03-04.12.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: narzędzia i kluczowe elementy
grupa A 21-22.01.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego: operacjonalizacja i wdrożenie
grupa A 25-26.02.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa A 25-26.03.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa A 22-23.04.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa A 20-21.05.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa A 10-11.06.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa A 08-09.07.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Od komunikacji do negocjacji
grupa A 19-20.08.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa A 16-17.09.2022 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa A 14-15.10.2022 piątek, sobota
Sesja 12: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa A 18-19.11.2022 piątek, sobota

GRUPA B - 2022

Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa B 03-04.06.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: narzędzia i kluczowe elementy
grupa B 01-02.07.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa B 26-27.08.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego: operacjonalizacja i wdrożenie
grupa B 23-24.09.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa B 21-22.10.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa B 18-19.11.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa B 16-17.12.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków: od zrozumienia klienta do klientocentryczności
grupa B 20-21.01.2023 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa B 03-04.03.2023 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa B 31.03.-01.04.2023 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa B 28-29.04.2023 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa B 26-27.05.2023 piątek, sobota

GRUPA GDA - 2022

Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa GDA 13-14.05.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa GDA 03-04.06.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa GDA 08-09.07.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa GDA 19-20.08.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa GDA 16-17.09.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa GDA 14-15.10.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa GDA 18-19.11.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa GDA 09-10.12.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa GDA 27-28.01.2023 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa GDA 17-18.02.2023 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa GDA 17-18.03.2023 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa GDA 14-15.04.2023 piątek, sobota

GRUPA KRK - 2022

Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa KRK 26-27.11.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: narzędzia i kluczowe elementy
grupa KRK 14-15.01.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego: operacjonalizacja i wdrożenie
grupa KRK 28-29.01.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa KRK 11-12.02.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa KRK 11-12.03.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa KRK 08-09.04.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa KRK 13-14.05.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków: od zrozumienia klienta do klientocentryczności
grupa KRK 03-04.06.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa KRK 08-09.07.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa KRK 19-20.08.2022 piątek, sobota
Sesja 11: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa KRK 09-10.09.2022 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa KRK 14-15.10.2022 piątek, sobota

GRUPA POZ - 2022

Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa POZ 27-28.05.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa POZ 10-11.06.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa POZ 22-23.07.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa POZ 02-03.09.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa POZ 30.09.-01.10.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa POZ 28-29.10.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa POZ 25-26.11.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa POZ 16-17.12.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa POZ 20-21.01.2023 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa POZ 24-25.02.2023 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa POZ 24-25.03.2023 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa POZ 21-22.04.2023 piątek, sobota

GRUPA WRO - 2022

Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa WRO 19-20.11.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: narzędzia i kluczowe elementy
grupa WRO 17-18.12.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego: operacjonalizacja i wdrożenie
grupa WRO 21-22.01.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa WRO 25-26.02.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa WRO 25-26.03.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa WRO 22-23.04.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa WRO 20-21.05.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków: od zrozumienia klienta do klientocentryczności
grupa WRO 17-18.06.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa WRO 15-16.07.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa WRO 26-27.08.2022 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa WRO 23-24.09.2022 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa WRO 21-22.10.2022 piątek, sobota

GRUPA C - 2021

Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa C 18-19.06.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa C 16-17.07.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa C 20-21.08.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa C 10-11.09.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa C 08-09.10.2021 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa C 26-27.11.2021 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa C 17-18.12.2021 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa C 21-22.01.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa C 25-26.02.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa C 25-26.03.2022 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa C 22-23.04.2022 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa C 20-21.05.2022 piątek, sobota

GRUPA KRK - 2021

Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa KRK 14-15.05.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa KRK 25-26.06.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa KRK 16-17.07.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa KRK 03-04.09.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa KRK 01-02.10.2021 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa KRK 05-06.11.2021 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa KRK 10-11.12.2021 piątek, sobota
Sesja 8: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa KRK 14-15.01.2021 piątek, sobota
Sesja 9: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa KRK 18-19.02.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa KRK 11-12.03.2022 piątek, sobota
Sesja 11: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa KRK 08-09.04.2022 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa KRK 13-14.05.2022 piątek, sobota

GRUPA POZ - 2021

Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa POZ 11-12.06.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa POZ 09-10.07.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa POZ 03-04.09.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa POZ 01-02.10.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa POZ 05-06.11.2021 piątek, sobota
Sesja 6: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa POZ 10-11.12.2021 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa POZ 14-15.01.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa POZ 04-05.02.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa POZ 04-05.03.2021 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa POZ 01-02.04.2022 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa POZ 13-14.05.2022 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa POZ 24-25.06.2022 piątek, sobota